Dürüstlük       
Şeffaflık   
Liyakat
Bilimsellik
Evrensellik 
Yenilikçilik ve yaratıcılık
Katılımcılık
Etik değerlere bağlılık
Güvenilirlik ve hesap verebilirlik  
Çevreye ve doğaya saygılı    

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
 
2017 - 2018 Akademik Yılı
Mezuniyet ve YeminTöreni Yapıldı

14 Mart Tıp Bayramı

 

 

BOLOGNA