Adı - Soyadı Tevrat ZERAY
Unvanı Memur
Görevi Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinasyon Kurulu Sekreteri      
Telefon 0 414 344 15 63
E-mail                               
zeray@harran.edu.tr

ESKİ DUYURULAR

ETKİNLİKLER