Başkan      Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÇADIRCI
Üye             Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahid TÜYSÜZ
Üye  Fakülte Sekreteri Aysun KALAYCI

BOLOGNA

 

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
 
2017 - 2018 Akademik Yılı
Mezuniyet ve YeminTöreni Yapıldı