Başkan      Prof. Dr Zehra YILMAZ
Üye             Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahid TÜYSÜZ
Üye  Fakülte Sekreteri Bayram PARLAK

BOLOGNA

 

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
 
2017 - 2018 Akademik Yılı
Mezuniyet ve YeminTöreni Yapıldı