HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE “İLETİŞİM VE DRAMA” UYGULAMALARI
 
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, eğitim süreçlerinde temel ve klinik beceri laboratuvarı, sağlıkta iletişim eğitimleri ve drama uygulamaları ile iletişim odaklı eğitim alıyor. Tıp eğitiminin ilk üç yılında temel tıbbi beceriler, tıbbi beceri laboratuvarında maketler üzerinde uygulamalı olarak verilmektedir. Dördüncü ve beşinci sınıf stajlarında ise simüle hasta salonlarında çeşitli hasta senaryoları üzerinde çok boyutlu düşünme ve çözüm üretme becerisi verilmektedir. Üçüncü sınıftaki öğrencilere klinik stajlara başlamadan önce “Sağlıkta İletişim” dersi verilmektedir. Doktor Öğretim Üyesi Şerif Kurtuluş, derste atölye çalışmaları, eğitici filmler, gözlem, aktarım ve interaktif oyunlar tasarlanarak uyguladıklarını, uygulamanın her basamağında öğrenciler ile değerlendirme ve etkileşim imkânı bulduklarını aktardı. Tıpta Drama eğitimini Göğüs Hastalıkları staj eğitiminde de kullandıklarını belirten Doktor Öğretim Üyesi Şerif Kurtuluş; solunum acilleri konusunu öğrencilerin teorik olarak kendilerinin çalıştığını ders esnasında ise drama ile hasta senaryoları ve hasta yönetimi şeklinde öğrenim sürecini pekiştirdiklerini belirtti.  İntörn doktorlara yönelik hasta yönetimi seminerleri ile bilgilendirme, aydınlatılmış onam ve kötü haber verme gibi eğitimler verilmektedir. Hasta, sağlık çalışanları ve hastane idaresi ile iletişimde işlenmektedir.
Tıp eğitiminin hedeflerden biri de bilgili olmanın yanında “ilgili ve iletişime açık” doktorlar yetiştirmektir. Harran Tıp bu vizyonla eğitim sürecinde donanımlı hekim yetiştirme yolunda adım atmaya devam etmektedir.

           

           

           

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
 

BOLOGNA