Fakültemizde Eğitim
 
Fakültemiz  Resmi Gazetenin 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı nüshasında yayınlanan 07.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
 1992 yılında kuruluşunu takiben, Sağlık Bakanlığı ile yapılmış olan bir protokol çerçevesinde, Devlet Hastanesinin bir kısmının, öğrenci eğitimi için Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak kullanılmak üzere Tıp Fakültesine tahsisine karar verilmiş olup, onarım ve yenileme çalışmalarından sonra 1994 yılında poliklinik ve yataklı tedavi hizmetleri verilmeye başlanmıştır.
1995 yılında 20 öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlamış olan Fakültemiz, 2001 yılında ilk mezunlarını vermiştir.
 
Fakültemizde entegre eğitim sistemi uygulanmakta olup, ilk üç sınıfta ders kurulları şeklinde eğitim verilmektedir. 4. ve 5. sınıflarda klinik stajlar verilirken, 6. sınıfta ise intörnlük eğitimi (uygulamalı hekimlik eğitimi) verilmektedir. Ders programlarımız Türkiye Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyinin oluşturduğu Çekirdek Eğitim Programını (UÇEP-2014) kapsayacak şekilde düzenlenmiş; ayrıca, ders kredilerimiz ve sınıf geçme puanlarımız Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile (AKTS, ECTS) uyumludur.
 
Fakültemizde teorik derslerin yanı sıra modern laboratuvarlarımızda uygulama eğitimi yaptırılmaktadır. Fakültemiz bünyesinde dönem I, II ve III öğrencilerine uygulama eğitimleri; Multidisiplin, Temel Beceri, Anatomi, Moleküler Genetik, Tıbbi Genetik, Tıbbi Fizyoloji, Biyofizik, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında verilmektedir. 
 
 
Vizyon ve Misyonumuz
 
Temel hedefimiz öğrencilerimizin çağdaş tıbbın gerektirdiği, ülkemiz ve  dünya bilimine katkı sağlayabilecek bilgi ve beceriler ile donatılması yanında, ülkemizin sağlık sorunlarını bilen ve bu sorunlara çözüm üretebilme becerisini kazanmış, insan hayatına saygılı ve hekimlik mesleğinin onuruna yakışır tutum ve davranışları kazanmış hekimler olarak  yetişmesini sağlamaktır.
 
 
Eğitim-Öğretim Kadrosu ve Güçlü Altyapı
 
Fakültemizde Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümleri bünyesinde,  19 Profesör,  28 Doçent, 80 Doktor Öğretim Üyesi, 6 Öğretim Görevlisi Uzman olmak üzere toplam 133 Öğretim Elemanı ve 151 Asistan Doktor görev yapmaktadır.
Şanlıurfa ve bölgemizin en modern ve donanımlı hastanesi olma payesini taşıyan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi hizmete açılmış olup güçlü altyapısı, çağdaş imkanları, hasta ve eğitim odaklı politikası ve modern cihazlarıyla Tıp Fakültesi öğrencileri, uzmanlık öğrencileri ve öğretim üyelerine güncel ve bilimsel tıp uygulamaları olanağı sunmaktadır.
 
 
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
 
Fakültemizde öğretim üyelerimizin koordinatörlüğünde çeşitli öğrenci kulüplerimiz faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda derslerin dışında, kültür, sanat ve diğer sosyal etkinliklere de zaman ayırarak kişisel gelişiminiz yanında toplumumuzun da kalkınmasına önemli katkılar sağlayabilirsiniz.
 
Öğrencilerimiz, Osmanbey yerleşkesindeki günümüz şartlarına uygun, konforlu yeni morfoloji binası ve Araştırma ve Uygulama Hastanesinde eğitim görmeye başlamıştır.
Fakültemiz bu güne kadar her birisiyle gurur duyduğumuz 551 tıp mezunu vermiştir. Şimdi toplam 767 öğrenci aktif eğitim görmekte olup 2017 - 2018 Eğitim-Öğretim Yılında ÖSYM tarafından yapılan sınavla 123 öğrencimiz fakültemizi seçerek Harran Tıp Fakülteli olma ayrıcalığını kazanarak eğitim öğretim hayatlarını başarıyla devam ettirmektedirler.
 
 
Fakültemizde Öğrenci Değişim Programları        
ERASMUS
ERASMUS programı kapsamında fakültemizden her yıl ortalama 8 öğrencimiz öğrenim ve staj hareketliliğini gerçekleştirmek üzere İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve Litvanya gibi Avrupa’nın değişik ülkelerindeki anlaşmalı üniversitelere gitmektedir. Öğrencilerimiz bu sayede gittikleri ülkelerdeki tıp eğitimi ve sağlık sistemini tanıma, dilini geliştirme, değişik ülkelerden ve kültürlerden arkadaşlar edinme ve daha sonraki kariyer planlamalarında bu eşsiz deneyimlerden faydalanma imkanına kavuşuyor. Ülkelerine ufukları gelişmiş ve bakış açıları değişmiş, evrensel tıp doktoru olma yolunda açık dimağlar olarak dönmektedirler. Üniversitemiz Erasmus Ofisine bağlı olarak çalışan Tıp Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü istekli tüm öğrencilerimize kapılarını açmakta, başvuru aşamasından dönüş aşamasına kadar her konuda yardımcı olmakta, bu sayede programdan yararlanan öğrenci sayısı her yıl artmaktadır.
ERASMUS programından faydalanabilmek için öğrencilerimizin;
Lisans not ortalamasının 2.20, yüksek lisans ve doktora not ortalamalarının 2.50 ve üzerinde olması, ayrıca üniversitemizce yapılacak olan dil yeterlilik sınavından 50 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.
 
FARABİ
Farabi Değişim Programı aralarında protokol anlaşması bulunan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimine imkan veren bir programdır. Üniversitemiz Farabi Koordinatörlüğüne bağlı çalışan Tıp Fakültesi Farabi Koordinatörlüğü, aramızda protokol yapılmış olan ülkemizdeki 52 üniversite arasında öğrenci değişimine yönelik çalışmaları yürütmektedir. Öğrenci değişimi bir dönemi burslu olmak üzere bir dönem (güz) veya 2 dönem (güz+bahar) olabilmektedir.