Prof. Dr. Mehmet YILMAZ
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
   
Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı
   
 
Doç. Dr. Abdullah ÖZGÖNÜL
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
   
Doktor Öğretim Üyesi  Faik TATLI
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
   
Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Cahit YALÇIN
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
   
Doktor Öğretim Üyesi Orhan GÖZENELİ
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
   
Doktor Öğretim Üyesi  Osman BARDAKÇI
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
   
   
Arş. Gör. Dr. Fırat ERKMEN
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Arş.Gör.Dr. Emre KARACA
 Genel Cerrahi Anabilim Dalı