Prof. Dr. İbrahim Can KÜRKÇÜOĞLU
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
   
  Doç. Dr. Atalay ŞAHİN
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
   
Arş.Gör.Dr. Mahmut ÖZBEY
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı