Doktor Öğretim Üyesi Hasan BÜYÜKASLAN
Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı
   
Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Halil YASAK
Acil Tıp Anabilim Dalı
   
Doç. Dr. Mustafa SEVER
Acil Tıp Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Ferit GÜL
Acil Tıp Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. İsmail TANKUŞ
Acil Tıp Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Yunus ESEN
Acil Tıp Anabilim Dalı
   
   

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
 
2017 - 2018 Akademik Yılı
Mezuniyet ve YeminTöreni Yapıldı

14 Mart Tıp Bayramı

 

 

BOLOGNA