Doç. Dr. Mustafa SEVER
Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Doktor Öğretim Üyesi Hasan BÜYÜKASLAN
Acil Tıp Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Halil YASAK
Acil Tıp Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Ferit GÜL
Acil Tıp Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. İsmail TANKUŞ
Acil Tıp Anabilim Dalı