Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Halil YASAK
Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı
   
Doç. Dr. Mustafa SEVER
Acil Tıp Anabilim Dalı
   
Doktor Öğretim Üyesi Hasan BÜYÜKASLAN
Acil Tıp Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Ferit GÜL
Acil Tıp Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. İsmail TANKUŞ
Acil Tıp Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Yunus ESEN
Acil Tıp Anabilim Dalı