Doktor Öğretim Üyesi Hamza AYAYDIN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
   
Arş.Gör.Dr.Şermin BİLGEN UYGAR
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Hatice TAKATAK
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı
   
Arş.Gör. Dr. Elif GÜNGÖRDÜ
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı
   
Arş.Gör. Dr. Sümeyra GÜNGÖREN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı
 

BOLOGNA

 

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
 
2017 - 2018 Akademik Yılı
Mezuniyet ve YeminTöreni Yapıldı