Doktor Öğretim Üyesi Mustafa AKSOY
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı 
Arş. Gör. Dr. Yusuf ŞEBEL
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı