Doktor Öğretim Üyesi Zafer Hasan Ali SAK
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Doktor Öğretim Üyesi  İclal HOCANLI
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi Şerif KURTULUŞ
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Gülcan YAVUZ
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Zeliha GİDEN
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Mahmut ÜLGER
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Merve BÜLEK
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 

BOLOGNA

 

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
2017 - 2018 Akademik Yılı
Mezuniyet ve YeminTöreni Yapıldı