Prof. Dr. İbrahim KORUK
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
   
Dr. Öğr. Üyesi Burcu BEYAZGÜL
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Sonay GÖKÇEOĞLU
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Şule ALLAHVERDİ
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Rüstem KUZAN 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
   

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
 
2017 - 2018 Akademik Yılı
Mezuniyet ve YeminTöreni Yapıldı

14 Mart Tıp Bayramı

 

 

BOLOGNA