Prof. Dr. İbrahim KORUK
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
   
Arş. Gör. Dr. Sonay GÖKÇEOĞLU
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Şule ALLAHVERDİ
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Rüstem KUZAN 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı