Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Asuman BİÇER YEŞİLAY
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. M. Emre ERKUŞ
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. İ.Halil ALTIPARMAK
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi  Feyzullah BEŞLİ
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi  Fatih GÜNGÖREN
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi Zülkif TANRIVERDİ
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Begenç TAŞCANOV
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Halil FEDAİ
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Hüseyin AKÇALI
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Ali Nizami ELMAS
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Necip Fazıl DEDEOĞLU
Kardiyoloji Anabilim Dalı

 
 

BOLOGNA

 

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
2017 - 2018 Akademik Yılı
Mezuniyet ve YeminTöreni Yapıldı