Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
   
Doç. Dr. Asuman BİÇER
Kardiyoloji Anabilim Dalı
   
Doç. Dr. M. Emre ERKUŞ
Kardiyoloji Anabilim Dalı
   
Doç. Dr. İ.Halil ALTIPARMAK
Kardiyoloji Anabilim Dalı
   
Doktor Öğretim Üyesi  Feyzullah BEŞLİ
Kardiyoloji Anabilim Dalı
   
Doktor Öğretim Üyesi  Fatih GÜNGÖREN
Kardiyoloji Anabilim Dalı
   
Doktor Öğretim Üyesi Zülkif TANRIVERDİ
Kardiyoloji Anabilim Dalı
   
Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Begenç TAŞCANOV
Kardiyoloji Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Halil FEDAİ
Kardiyoloji Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Hüseyin AKÇALI
Kardiyoloji Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Ali Nizami ELMAS
Kardiyoloji Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Mustafa ÇETİN
Kardiyoloji Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Necip Fazıl DEDEOĞLU
Kardiyoloji Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Yakup ARĞA
Kardiyoloji Anabilim Dalı
   
   

 
 

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
 
2017 - 2018 Akademik Yılı
Mezuniyet ve YeminTöreni Yapıldı

14 Mart Tıp Bayramı

 

 

BOLOGNA