Doktor Öğretim Üyesi Halil AY
Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı
Doktor Öğretim Üyesi Özcan KOCATÜRK
Nöroloji Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi Özlem ETHEMOĞLU
Nöroloji Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Mehtap KOCATÜRK
Nöroloji Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi Hasan BAYINDIR
Nöroloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Gülüstan ŞEYHANLI
Nöroloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Adalet GÖÇMEN
Nöroloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Naim TEPE
Nöroloji Anabilim Dalı