Doç. Dr. Abdürrahim DUSAK
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı
   
Doç. Dr. Saime SHERMATOVA
Radyoloji Anabilim Dalı
   
Doktor Öğretim Üyesi Dilek ŞEN DOKUMACI
Radyoloji Anabilim Dalı
   
Doktor Öğretim Üyesi Sunay Sibel KARAYOL
Radyoloji Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi Osman DERE
Radyoloji Anabilim Dalı
   
Doktor Öğretim Üyesi Pelin Zeynep BEKİN SARIKAYA
Radyoloji Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Canan ÇELEBİ
Radyoloji Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Adem AĞYAR
Radyoloji Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Atakan KIRTEKE
Radyoloji Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Atilla ÖZDERE
Radyoloji Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Mehmet ALPŞAHİN
Radyoloji Anabilim Dalı
 

BOLOGNA

 

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
2017 - 2018 Akademik Yılı
Mezuniyet ve YeminTöreni Yapıldı