Doç. Dr. Abdürrahim DUSAK
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı
   
Doç. Dr. Saime SHERMATOVA
Radyoloji Anabilim Dalı
   
Doktor Öğretim Üyesi Dilek ŞEN DOKUMACI
Radyoloji Anabilim Dalı
   
Doktor Öğretim Üyesi Sunay Sibel KARAYOL
Radyoloji Anabilim Dalı
   
Doktor Öğretim Üyesi Osman DERE
Radyoloji Anabilim Dalı
   
Doktor Öğretim Üyesi Pelin Zeynep BEKİN SARIKAYA
Radyoloji Anabilim Dalı
   
Öğr. Gör. Dr. Mehmet KOLU
Radyoloji Anabilim Dlaı
   
Arş. Gör. Dr. Canan ÇELEBİ
Radyoloji Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Adem AĞYAR
Radyoloji Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Atakan KIRTEKE
Radyoloji Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Atilla ÖZDERE
Radyoloji Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Mehmet YÜCEL
Radyoloji Anabilim Dalı
 

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
 
2017 - 2018 Akademik Yılı
Mezuniyet ve YeminTöreni Yapıldı

14 Mart Tıp Bayramı

 

 

BOLOGNA