Doktor Öğretim Üyesi Mehmet ASOĞLU
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Doktor Öğretim Üyesi  Mahmut KATI
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 
Doktor Öğretim Üyesi  Alparslan CANSIZ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
   
Arş. Gör. Dr. Öznur AKIL
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Meltem GÖBELEK
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. İsmail KARKA
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Arş.Gör.Dr.Faruk PİRİNÇÇİOĞLU
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Arş.Gör.Dr.Ferzan TAYMUR
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Arş.Gör.Dr.Büşra BAKIRCI
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı