Doktor Öğretim Üyesi Ali Erdal GÜNEŞ
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı Başkanı