Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri olan intörn hekimler için 24 Haziran 2019 Pazartesi günü Araştırma ve Uygulama Hastanesi A Blok Toplantı Salonunda uyum eğitim programı düzenledi.  Program Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa DENİZ, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Mehmet Akif ALTAY ve Döne VI koordinatörü Prof.Dr.Recep DEMİRBAĞ’ın açılış konuşmaları ile başladı.  
Programda; Hekimin Yasal Sorumlulukları, Radyasyon Güvenliği, Enfeksiyon Kontrolu, Tıbbi Atıklar, Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Yönetimi, Laboratuvarlar için örnek alma, gönderme, istek yazımı, Çalışan Sağlığı, Yangın ve güvenlik önlemleri ve Hastane Otomasyon Sistemi Kullanımı” konularında sunumlar yapıldı.  Toplantıda ayrıca öğrencilere dönem VI stajlarına ilişkin programın amaç ve hedefleri ile stajlarda uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yapıldı.
 
   
   

BAĞLANTILAR

BOLOGNA