Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Üniversite bursu verilecektir. Başvuru yapmak isteyen fakültemiz öğrencilerinin aşağıda belirtilen Başvuru Formunu ve istenen belgeleri Tıp Fakültesi  e-mail adresine (tip@harran.edu.tr)  en geç 09.11.2020 Pazartesi günü saat 11.00'a kadar göndermeleri gerekmektedir.
 
Burs Başvuru Formu
 
Burs Verilmeyecek Öğrenciler
 
a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,
b) (Değişik:RG-6/2/2011-27838)(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre
burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan
kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,
c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte
çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
e) Yabancı uyruklu öğrencilere,
f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,
g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
h)Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,
k) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,
 

BAĞLANTILAR