FAKÜLTEMİZDE TÜTÜN VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE
KURULU KURULDU

Tütün bağımlılığı toplumsal açıdan önemli bir sorundur. Bağımlılık yapma potansiyeli oldukça yüksek olan nikotin maddesinin neden olduğu tütünden vazgeçememe durumudur. Tüm madde bağımlılarında olduğu gibi tütün bağımlılığı olan kişiler de kendisine zarar verdiği halde bu maddeyi kullanmaktan vazgeçememektedir.  
Türkiye dünyada en çok tütün kullanan ülkeler arasında yer almaktadır. Akciğer kanseri, Koroner arter hastalığı, İnme, Meme kanseri, Ateroskleroz, KOAH, Astım v.b. pek çok hastalığın ve erken ölümlerin başta gelen önlenebilir sebebidir.  
Madde Bağımlılığı vücudun bir ya da birden çok işlevini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması, bundan dolayı zarar görüldüğü hâlde bu maddelerin kullanımının bırakılamamasıdır.  
Kullanılan madde miktarının, aynı etkiyi sağlamak amacıyla giderek arttırılması, madde kesildiğinde ya da azaltıldığında fiziksel ve ruhsal yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, madde kullanımını denetlemek ya da bırakmak için gösterilen çabanın sürekli boşa çıkması durumunda bağımlılıktan söz edilebilir.  
Yapılan çalışmalar, Tıp Fakültesi Öğrencilerinde de tütün kullanımının yaygın olduğunu göstermektedir. Madde kullanımına merak, arkadaş baskısı, özenti gibi nedenler yol açmaktadır.  
Öncelikli amacımız fakültemizde tütün ve madde kullanımına başlamayı önlemek olmalıdır. Sigara içenlerde tütün bağımlılığı tedavisinde zaman kaybedilmeli ve tütün tüketimi sona erdirilmelidir. Bu nedenle sigara içen öğrencilerimizin sigarayı bırakmalarını sağlamaya çalışmak, öğrencilerimizde madde bağımlılığının tespit edilmesi ve tedaviye yönlendirilmesi, sosyal çevre içinde tütün ve madde ile temasın engellenmesi amacıyla ”Bağımsız Kampüs” uygulamasını üniversitemizde hayata geçirmek üzere çalışmalar yürütmek hedeflerimiz arasındadır.  
Sigara, alkol ve madde bağımlılığı fiziksel,  ruhsal ve sosyal zararları ile bireye, hastalıklar nedeniyle topluma,  ekonomiye ve ülke kalkınmasına olumsuz etkileri olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu nedenle sigara, alkol ve maddeye başlamadan alınacak koruyucu önlemler, kişisel ve toplumsal sorumluluklarımız arasındadır. Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve yöneticileri olarak, öğrencilerimize ve topluma karşı sorumluluğumuzu dikkate aldığımızda, bu çok önemli sağlık sorununun çözümü için elimizden geleni yapacağımıza inanıyoruz. 
Bu amaca gönül veren öğretim üyeleri ve öğrencilerimizi birlikte çalışmaya davet ediyoruz. 
 
‘’Tütün ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Kurulu’’ 
 

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
 
2017 - 2018 Akademik Yılı
Mezuniyet ve YeminTöreni Yapıldı

14 Mart Tıp Bayramı

 

 

BOLOGNA