Dürüstlük       
Şeffaflık   
Liyakat
Bilimsellik
Evrensellik 
Yenilikçilik ve yaratıcılık
Katılımcılık
Etik değerlere bağlılık
Güvenilirlik ve hesap verebilirlik  
Çevreye ve doğaya saygılı    

BAĞLANTILAR