MİSYONUMUZ
Dünya bilimine katkı sağlayabilecek bilgi ve beceriler ile donatılmış, ülkemizin sağlık sorunlarını bilen ve bu sorunlara çözüm üretebilme becerisini kazanmış, insan hayatına saygılı ve hekimlik mesleğinin onuruna yakışır tutum ve davranışlar kazanmış hekimler yetiştirmektir.
 
 
VİZYONUMUZ
Uluslararası ölçütlere uygun tıp eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti veren, yetiştirdiği hekimler, ürettiği bilgi ve topluma sağlık alanında verdiği hizmet ile sürekli gelişen, saygın bir fakülte olmaktır

 
 
 
 

BOLOGNA

 

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
2017 - 2018 Akademik Yılı
Mezuniyet ve YeminTöreni Yapıldı