ÖĞRENCİLERE DUYURU
 
TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ’NİN 12. MADDESİNİN SON CÜMLESİ, HARRAN ÜNİVERSİTESİ SENATOSUNUN 22.02.2017 TARİH VE 2017/06/12 SAYILI KARARI İLE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
 
Madde 12- Her ders kurulunun bir başkanı ve bir başkan yardımcısı olur. Ders kurulu başkanı, ders ağırlığına göre sınav sorularının anabilim dallarından alınması, düzenlenmesi, basımı, sınavların yapılması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili koordinasyonu sağlar. Final ve bütünleme sınavlarını sınıf koordinatörleri ve yardımcıları yapar.
Ders kurulu üyeleri, o kurulda ders anlatan tüm öğretim üyelerinden oluşur. Bir sınıfın aşağıda belirtilen dersleri bir sonraki sınıfın dersleri için ön koşuldur. Ön koşullu derslerin tamamından başarılı olamayan öğrenci, bir üst sınıftan ders alamaz.
Türk Dili, Yabancı Dil ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri 1. sınıfta okutulan ortak  zorunlu derslerdir. Ortak zorunlu veya seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler bir üst sınıftan ders alabilir ve kaldığı derslerin ara sınav ve final sınavlarına girebilir. Final sınavından başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavlarına girerler. 6. Sınıfa başlanabilmesi için bu derslerden başarılı olunması gerekir.
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                        TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI