Halk Sağlığı Anabilim Dalımız öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve G Grubu intörn doktorlarının katılımı ile Mart Ayı içerisinde Akçakale İncedere İlkokulunda üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine sağlık eğitimi yaptılar.
Anabilim dalı çalışanları, ayrıca İncedere Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarından da çalışmaları hakkında bilgi aldılar ve İncedere Köy muhtarı ile bir köy gezisi yaparak köy sakinleri ile köydeki sosyal hayat hakkında sohbet etme fırsatı buldular.
İncedere İlk/Ortaokul Müdürü Halil İbrahim Zorluer, İncedere Aile Sağlığı Merkezi hekimleri Dr. Sait Nur Allahverdi ve Dr. İbrahim Altunok ve İncedere Köy Muhtarı Dehham Yıldık yapılan çalışmadan çok memnun olduklarını ve köylerinde yapılacak başka çalışmalarda da her türlü desteği vereceklerini belirttiler.