Başkan      Prof. Dr. Mustafa DENİZ
Üye             Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahid TÜYSÜZ
Üye  Fakülte Sekreteri Ahmet TAŞ

BAĞLANTILAR