Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 2018 yılı toplantı tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. (Değişiklik olması durumunda duyuru yapılacaktır.)

- 04 OCAK                 - 01 ŞUBAT                - 01 MART                 - 05 NİSAN
- 03 MAYIS                - 07 HAZİRAN           -05 TEMMUZ              - 02 AĞUSTOS
- 06 EYLÜL               - 04 EKİM                  - 01 KASIM                - 06 ARALIK*Toplantıdan dört (4) iş günü öncesine kadar (Toplantı öncesi cuma günü saat 16.45) teslim edilen başvuru dosyaları toplantı gündemine alınır. Bu süreyi geçirenlerin başvuru dosyaları sonraki toplantı gündemine kalır.
 
*Tüm evrakların 1 nüshası ıslak imzalı basılı olarak etik kurul sekreterine teslim edilmesi, 1 nüshası dijital ortamda pdf uzantılı bilgisayar dosyasının etik kurul e-posta adresine (tipetikkurul@harran.edu.tr) gönderilmesi gereklidir.
 
 

ESKİ DUYURULAR

ETKİNLİKLER

Fakültemiz Akademik Genel Kurul Toplantısı 26.10.2017 tarihinde, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN'nın katılımıyla yapıldı.