Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 2019 yılı toplantı tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. (Değişiklik olması durumunda duyuru yapılacaktır.)

- 07 OCAK                 - 11 ŞUBAT               - 11 MART                 - 08 NİSAN
- 06 MAYIS               - 10 HAZİRAN          - 08 TEMMUZ            - 05 AĞUSTOS
- 09 EYLÜL               - 07 EKİM                  - 11 KASIM                - 09 ARALIK*Toplantıdan dört (4) iş günü öncesine kadar (Toplantı öncesi cuma günü saat 16.45) teslim edilen başvuru dosyaları toplantı gündemine alınır. Bu süreyi geçirenlerin başvuru dosyaları sonraki toplantı gündemine kalır.
 
*Tüm evrakların 1 nüshası ıslak imzalı basılı olarak etik kurul sekreterine teslim edilmesi, 1 nüshası dijital ortamda pdf uzantılı bilgisayar dosyasının etik kurul e-posta adresine (tipetikkurul@harran.edu.tr) gönderilmesi gereklidir.
 
 

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
 
2017 - 2018 Akademik Yılı
Mezuniyet ve YeminTöreni Yapıldı

14 Mart Tıp Bayramı

 

 

BOLOGNA