Prof. Dr. Zehra YILMAZ (Başkan) Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Fuat DİLMEÇ (Bşk. Yrd.) Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. İbrahim KORUK Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Doç. Dr. Mete KÖKSAL Histoloji - Embriyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Mehmet Ali EREN İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Doç. Dr. Doğan KÖSE Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Doç. Dr. Nuray ALTAY Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı       
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TERZİOĞLU Hukukçu
Yrd. Doç. Dr. Arif PARMAKSIZ Tıp Fakültesi Dışı Üye
Yrd. Doç. Dr. Ataman GÖNEL Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Hakim ÇELİK (Raportör)         Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

*Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu'nun 21.12.2017 tarih, 57 nolu oturum ve 12 sayılı kararı ile atanmışlardır.