AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME  KOMİSYONUKALİTE EL KİTABI

 • TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÖN İNCELEME HEYETİ
 • Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK (Başkan)
 • Doç. Dr. Ataman GÖNEL
 • Doç.  Dr. Hakim ÇELİK
 • DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÖN İNCELEME HEYETİ
 • Prof. Dr. İbrahim KORUK (Başkan)
 • Prof. Dr. Ahmet UYANIKOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Halil KAZANASMAZ
 • CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÖN İNCELEME HEYETİ
 • Prof. Dr. Ali UZUNKÖY (Başkan)
 • Prof. Dr. Muhammet Erdal SAK
 • Doç. Dr. Eyyüp Sabri PELİT

BURS VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU

 • Prof. Dr. Aşkın TAŞ (Başkan)
 • Dr. Öğr. Üyesi Sibel TÜREDİ (Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuba ÖZGÖÇER (Üye)
 • Arş. Gör. Dr. Seyhan TAŞKIN (Raportör)

TÜTÜN VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE KOMİSYON ÜYELERİ

 • Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÇADIRCI (Başkan)
 • Doç. Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Üye)
 • Doç. Dr. Zülkif TANRIVERDİ (Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Evren BÜYÜKFIRAT (Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Şerif KURTULUŞ (Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Şenay KOÇAKOĞLU (Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ülker ATILAN FEDAİ (Üye)
 • Hemşire Gül KILIÇ (Üye)
 • Psikolog Remzi BAYRAM (Üye)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 • Prof. Dr. Fuat DİLMEÇ
 • Doç. Dr. Hakim ÇELİK
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahid TÜYSÜZ

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ

 • Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ (Başkan)
 • Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK (Üye)
 • Prof. Dr. Cemil SERT (Üye)
 • Prof. Dr. İbrahim KORUK (Üye)
 • Prof. Dr. Neşe Gül HİLALİ (Üye)
 • Doç. Dr. Bülent KATI (Üye)
 • Doç. Dr. Doğan KÖSE (Üye)

EĞİTİM ÖĞRETİM KOORDİNASYON KURULU

 • Prof. Dr. Fuat DİLMEÇ (Başkan)
 • Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ (Başkan Yardımcısı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Sibel TÜREDİ (1. Sınıf Koordinatörü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Burcu BEYAZGÜL (1. Sınıf Koordinatör Yardımcısı)
 • Doç. Dr. Hakim ÇELİK (2. Sınıf Koordinatörü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuba ÖZGÖÇER (2. Sınıf Koordinatör Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREKİ (3. Sınıf Koordinatörü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZ (3. Sınıf Koordinatör Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Mehmet Ali EREN (4. Sınıf Koordinatör)
 • Doç. Dr. Fatih GÜNGÖREN (4. Sınıf Koordinatör Yardımcısı)
 • Doç.  Dr. Mahmut Alp KARAHAN (5. Sınıf Koordinatörü)
 • Doç. Dr. Bülent KATI (5. Sınıf Koordinatör Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ (6. Sınıf Koordinatörü)
 • Doç. Dr. İbrahim Halil ALTIPARMAK (6. Sınıf Koordinatör Yardımcısı)

SOSYAL FAALİYETLER KOMİSYONU

 • Prof. Dr. Halit AKBAŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÇADIRCI
 • Dr. Öğr. Üyesi Hediye ACUN BUCHT
 • Dr. Öğr. Üyesi Sibel TÜREDİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Şenay KOÇAKOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 • Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
 • Prof. Dr. Cemil SERT
 • Prof. Dr. Mehmet Akif ALTAY

DERS MÜFREDAT KURULLARI

 • BİRİNCİ SINIF DERS MÜFREDAT KURULU
 • Prof. Dr. Cemil SERT (Biyofizik Ana Bilim Dalı)
 • Prof. Dr. Halit AKBAY (Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı)
 • Doç.  Dr. Hakim ÇELİK (Fizyoloji Ana Bilim Dalı )
 • İKİNCİ SINIF DERS MÜFREDAT KURULU
 • Prof. Dr. Mustafa DENİZ (Anatomi Ana Bilim Dalı)
 • Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK (Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı)
 • Prof. Dr. Cemil SERT (Biyofizik Ana Bilim Dalı)
 • ÜÇÜNCÜ SINIF DERS MÜFREDAT KURULU
 • Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK (Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı)
 • Prof. Dr. Mehmet Akif ALTAY (Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı)
 • Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR (Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı)
 • Prof. Dr. Muhammed Emin GÜLDÜR (Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı)
 • Prof. Dr. İbrahim KORUK (Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı)
 • Prof. Dr. Ahmet UYANIKOĞLU (Gastroenteroloji Bilim Dalı)
 • Prof. Dr. Mehmet Ali EREN (Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Reşat CEYLAN (Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÇADIRCI (Aile Hekimilği Ana Bilim Dalı)
 • Doç. Dr. Halil AY (Nöroloji Ana Bilim Dalı)
 

BAĞLANTILAR