* Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÇADIRCI (Başkan)
* Dr. Öğr. Üyesi Evren BÜYÜKFIRAT (Üye)
* Dr. Öğr. Üyesi Zülküf TANRIVERDİ (Üye)
* Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan CANSIZ (Üye)
* Dr. Öğr. Üyesi Şerif KURTULUŞ (Üye)
* Arş. Gör. Dr. Öznur AKIL (Üye)
* Arş. Gör. Dr. Ömer ÇERİ (Üye)
* Hemşire Naşide Yaman ÖZTÜRK (Üye)
* Hemşire Filiz SOLMAZ (Üye)
* Psikolog Remzi BAYRAM (Üye)

BAĞLANTILAR

BOLOGNA