Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğretim Süreçlerine İlişkin Uygulama Esasları
 
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında lisans eğitiminin;

1. Dönem I, II ve III’deki seçmeli derslerin tümünün uzaktan öğretim yoluyla verilmesine ve sınavlarının online olarak yapılmasına,

2. Dönem I, II ve III’teki her ders kurulundaki derslerin uzaktan öğretim yoluyla, tıbbi beceri uygulamalarının ise bahar dönemine aktarılarak ders programlarında belirtilen tarihlerde küçük gruplar şeklinde yüz yüze yapılmasına, ders kurulu sınavlarının ders programında belirtilen tarihlerde yüz yüze yapılmasına,

3. Dönem IV ve V staj programında yer alan stajların teorik kısımlarının uzaktan öğretim yoluyla, klinik uygulama kısımlarının ise küçük gruplar şeklinde yüz yüze verilmesine, staj sonu sınavlarının, ilgili stajın uygulaması sonunda ders programında belirtilen tarihlerde yüz yüze yapılmasına,

4. 29 Haziran 2020 tarihinde yüz yüze başlayan İntörn eğitiminin aynı şekilde devam etmesine;

Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından karar verilmiştir.

  
                                                                                                                                 Tıp Fakültesi Dekanlığı

BAĞLANTILAR