Doktor Öğretim Üyesi Hakim ÇELİK
Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doktor Öğretim Üyesi Tuba ÖZGÖÇER
Fizyoloji Anabilim Dalı
ÖYP Arş. Gör. Şeyda Nur DAĞLI
Fizyoloji Anabilim Dalı