Prof. Dr. Mustafa DENİZ

Dekan Vekili


Doç. Dr. Feridun AKKAFA
Dekan Yardımcısı
 


Dr. Öğr. Üyesi Evren BÜYÜKFIRAT
Dekan Yardımcısı
 


Bayram PARLAK
Fakülte Sekreteri


 


 

BOLOGNA

 

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
2017 - 2018 Akademik Yılı
Mezuniyet ve YeminTöreni Yapıldı