Prof. Dr. Halil ÇİFTÇİ
Dekan Vekili

Prof. Dr. Fuat DİLMEÇ
Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Evren BÜYÜKFIRAT
Dekan Yardımcısı

Ahmet TAŞ
Fakülte Sekreteri