Prof. Dr. Halil ÇİFTÇİ
Dekan Vekili

Prof. Dr. Fuat DİLMEÇ
Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Evren BÜYÜKFIRAT
Dekan Yardımcısı

Ahmet TAŞ
Fakülte Sekreteri