Prof. Dr. Mustafa DENİZ
Tıp Fakültesi Dekan Vekili
 


Prof. Dr. Mustafa DENİZ
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı


Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı


Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı


Prof. Dr. Halil ÇİFTÇİ
Profesör Üye


Prof. Dr. Zehra YILMAZ
Profesör Üye


Prof. Dr. Fadile YILDIZ ZEYREK
Profesör Üye


Doç. Dr. Nuray ALTAY

Doçent Üye

Doç. Dr. Feridun AKKAFA
Doçent Üye


Dr. Öğr. Üyesi Hakim ÇELİK
Dr. Öğretim Üyesi
 


Aysun KALAYCI
Fakülte Sekreteri
Raportör

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
 
2017 - 2018 Akademik Yılı
Mezuniyet ve YeminTöreni Yapıldı

14 Mart Tıp Bayramı

 

 

BOLOGNA