TARİHÇE

Fakültemiz Resmi Gazetenin 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı nüshasında yayınlanan 07.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 1992 yılında kuruluşunu takiben, Sağlık Bakanlığı ile yapılmış olan bir protokol çerçevesinde, Devlet Hastanesinin bir kısmının, öğrenci eğitimi için Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak kullanılmak üzere Tıp Fakültesine tahsisine karar verilmiş olup, onarım ve yenileme çalışmalarından sonra 1994 yılında poliklinik ve yataklı tedavi hizmetleri verilmeye başlanmıştır.1995 yılında 20 öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlamış olan Fakültemiz, 2001 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Fakültemizde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 42’si yabancı uyruklu olmak üzere 841 öğrenci eğitim görmektedir.
 

Fakültemiz bu güne kadar her birisiyle gurur duyduğumuz 632 tıp mezunu vermiştir. 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılında ÖSYM tarafından yapılan sınavla 122 öğrencimiz fakültemizi seçerek Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci olma ayrıcalığını kazanarak eğitim öğretim hayatlarını başarıyla devam ettirecektir. Tıp Fakültemiz, Üniversitemizin Osmanbey Kampüsünde yer almaktadır. Toplam kapalı alanı 18.000 metrekare kapalı alana sahip morfoloji binamızda amfiler, kantin, yemekhane, çalışma salonları ve laboratuvarlar yer almaktadır.

 

Morfoloji Binamız

 


 

 

Çalışma Salonumuz

 
FAKÜLTEMİZDE EĞİTİM

Fakültemizde entegre eğitim sistemi uygulanmakta olup, ilk üç sınıfta ders kurulları şeklinde eğitim verilmektedir. 4. ve 5. sınıflarda klinik stajlar verilirken, 6. sınıfta ise intörnlük eğitimi (uygulamalı hekimlik eğitimi) verilmektedir. Eğitim programımızın ilk 2 yılında, insan vücudunun normal yapısı ve işleyişi, 3. yılında bu yapı ve fonksiyonların bozuklukları entegre olarak verilmektedir. 4 ve 5. sınıfta ise staj dönemlerinde hastalıklar, tanı ve tedavi yöntemleri öğretilmektedir. 6. sınıf ise İntörn Doktorluk dönemi olup, hekimliğin pratik uygulamalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders programlarımız Türkiye Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyinin oluşturduğu Çekirdek Eğitim Programını kapsayacak şekilde düzenlenmiş; ayrıca, ders kredilerimiz ve sınıf geçme puanlarımız Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile (AKTS, ECTS) uyumludur.

Fakültemizde amfilerde verilen teorik derslerin yanı sıra modern laboratuvarlarımızda uygulama eğitimi yaptırılmaktadır. Fakültemiz bünyesinde dönem I, II ve III öğrencilerine uygulama eğitimleri; Multidisiplin, Temel Tıbbi Beceri, Anatomi, Moleküler Genetik, Tıbbi Genetik, Tıbbi Fizyoloji, Biyofizik, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında verilmektedir.

 

AMFİLERİMİZ

 

 

LABORATUVARLARIMIZ
Anatomi Laboratuvarlarımız

 

 

Multidisiplin Laboratuvarımız

 

Temel Beceri Laboratuvarımız

 Tıbbi beceri eğitimi: Bir hekimin sahip olması gereken tıbbi beceriler, ilk üç sınıftaki öğrencilerimize önce maket üzerinde öğretilmektedir. Öğrenciler bu tıbbi becerileri uygulamada yeterli hale geldikten sonra hasta üzerinde uygulama yapmalarına izin verilmektedir.

 

Fizyoloji Laboratuvarımız

 

Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı

 

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarımız

 

Tıbbi Patoloji Laboratuvarımız

 

Eğitim-Öğretim Kadrosu ve Güçlü Altyapı

Fakültemizde; Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümleri olmak üzere 3 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlere bağlı 38 Anabilim Dalı ve 9 bilim dalı bulunmaktadır.

BÖLÜMLER

 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

·         Anatomi

·         Biyofizik

·         Fizyoloji

·         Histoloji ve Embriyoloji

·         Tıbbi Biyokimya

·         Tıbbi Mikrobiyoloji

·         Tıbbi Biyoloji

·         Tıp Tarihi ve Etik

 

·         Acil Tıp

·         Adli Tıp

·         Aile Hekimliği

·         Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

·         Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Ø  Çocuk Nörolojisi

Ø  Çocuk Hematolojisi

Ø  Çocuk Yenidoğan

Ø  Çocuk Metabolizma

·         Deri ve Zührevi Hastalıkları

·         Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

·         Enfeksiyon Hastalıkları

·         Göğüs Hastalıkları

·         Halk Sağlığı

·         İç Hastalıkları

Ø  Endokrinoloji

Ø  Gastroenteroloji

Ø  Onkoloji

·         Kardiyoloji

·         Nöroloji

·         Nükleer Tıp

·         Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

·         Radyoloji

·         Tıbbi Farmakoloji

·         Anesteziyoloji ve Reanimasyon

·         Beyin ve Sinir Cerrahisi

·         Çocuk Cerrahisi

·         Genel Cerrahi

Ø  Cerrahi Onkoloji

·         Göğüs Cerrahisi

·         Göz Hastalıkları

·         Kadın Hastalıkları ve Doğum

·         Kalp ve Damar Cerrahisi

·         Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

·         Ortopedi ve Travmatoloji

·         Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

·         Tıbbi Patoloji

·         Üroloji

Ø  Çocuk Ürolojisi

 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU

Fakültemizin eğitim kadrosu deneyimli ve alanında yetkin öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Fakültemizde öğretim üyesi başına 5,7 öğrenci düşmektedir.

Profesör   22
Doçent  28
Doktor Öğretim Üyesi  79
Toplam Öğretim Üyesi  129
Öğretim Görevlisi  6
Araştırma Görevlisi  169
 Toplam Akademik Personel  307
   
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANEMİZ

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi fiziki kapasitesi, donanım ve tecrübeli doktorları ile eksiksiz bir sağlık hizmeti sunmaktadır. Şanlıurfa ve bölgemizin en modern ve donanımlı hastanesi olma payesini taşıyan Araştırma ve Uygulama Hastanemiz güçlü altyapısı, çağdaş imkanları, hasta ve eğitim odaklı politikası ve modern cihazlarıyla Tıp Fakültesi öğrencileri, uzmanlık öğrencileri ve öğretim üyelerine güncel ve bilimsel tıp uygulamaları olanağı sunmaktadır.

Toplam 117.900 metrekare kapalı alana, 114.000 metrekare açık alana sahip hastanemizde helikopter pisti mevcuttur. Hastanemiz; 30 adet poliklinik, 481 adet hasta yatağı, 120 adet yoğun bakım yatağı, 24 adet acil servis müşahede ve 2 adet izole yatağı ile toplam 637 hasta yatak kapasitesi ile bölgesine hizmet vermektedir.

Pediatrik ve yetişkin olmak üzere iki adet modern Acil servis birimine sahip hastanemizde 60 adet genel yoğun bakım, 10 adet koroner yoğun bakım, 20 adet çocuk yoğun bakım, 3 adet yanık ünitesi yoğun bakım ve 27 adet yeni doğan olmak üzere toplam120 adet yoğun bakım yatağı mevcuttur. 22 Adet genel, 2 adet Kalp Damar Cerrahi olmak üzere toplam 24 adet ameliyathane bulunmaktadır.1 Adet göz kliniğinde, 1 adet yanık ünitesinde olmak üzere 2 adet operasyon odası mevcuttur.

 

Araştırma ve Uygulama Hastanemiz

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

Fakültemizde öğretim üyelerimizin koordinatörlüğünde çeşitli öğrenci kulüplerimiz faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda derslerin dışında, kültür, sanat ve diğer sosyal etkinliklere de zaman ayırarak kişisel gelişiminiz yanında toplumumuzun da kalkınmasına önemli katkılar sağlayabilirsiniz.

Öğrencilerimiz, Osmanbey yerleşkesindeki günümüz şartlarına uygun, konforlu yeni morfoloji binası ve Araştırma ve Uygulama Hastanesinde eğitim görmeye başlamıştır.

 

Beyaz Önlük Giydirme Töreni
 
Mezuniyet ve Yemin Töreni

 

Geleneksel 14 Mart Tıp Bayramı

 

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Erasmus (+) Değişim Programı

ERASMUS+ programı kapsamında fakültemizden her yıl ortalama 8 öğrencimiz öğrenim ve staj hareketliliğini gerçekleştirmek üzere İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve Litvanya gibi Avrupa’nın değişik ülkelerindeki anlaşmalı üniversitelere gitmektedir. Öğrencilerimiz bu sayede gittikleri ülkelerdeki tıp eğitimi ve sağlık sistemini tanıma, dilini geliştirme, değişik ülkelerden ve kültürlerden arkadaşlar edinme ve daha sonraki kariyer planlamalarında bu eşsiz deneyimlerden faydalanma imkanına kavuşuyor. Ülkelerine ufukları gelişmiş ve bakış açıları değişmiş, evrensel tıp doktoru olma yolunda açık dimağlar olarak dönmektedirler. Üniversitemiz Erasmus Ofisine bağlı olarak çalışan Tıp Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü istekli tüm öğrencilerimize kapılarını açmakta, başvuru aşamasından dönüş aşamasına kadar her konuda yardımcı olmakta, bu sayede programdan yararlanan öğrenci sayısı her yıl artmaktadır. ERASMUS+ programından faydalanabilmek için öğrencilerimizin; Lisans not ortalamasının 2.20, yüksek lisans ve doktora not ortalamalarının 2.50 ve üzerinde olması, ayrıca üniversitemizce yapılacak olan dil yeterlilik sınavından 50 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

 

Farabi Değişim Programı

Farabi Değişim Programı aralarında protokol anlaşması bulunan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimine imkan veren bir programdır. Üniversitemiz Farabi Koordinatörlüğüne bağlı çalışan Tıp Fakültesi Farabi Koordinatörlüğü aramızda protokol yapılmış olan ülkemizdeki 52 üniversite arasında öğrenci değişimine yönelik çalışmaları yürütmektedir. Öğrenci değişimi bir dönemi burslu olmak üzere bir dönem (güz) veya 2 dönem (güz+bahar) olabilmektedir.
 

ÖĞRENCİ SAYILARIMIZ

2018 – 2019 Eğitim- Öğretim yılında Fakültemizde kayıtlı öğrenci sayıları

Öğrenci Sayıları

 

T.C. Vatandaşı

Yabancı Uyruklu

Özel Öğrenci

Genel Toplam

SINIFLAR

E

K

Sınıf Toplamı

E

K

Sınıf Toplamı

E

K

Sınıf Toplamı

1.Sınıf

85

63

148

5

5

10

-

-

-

157

2.Sınıf

102

50

152

5

4

9

1

-

1

162

3.Sınıf

82

59

141

8

3

11

1

-

1

153

4.Sınıf

77

46

123

5

1

6

4

4

8

137

5.Sınıf

68

45

114

3

2

5

4

2

6

124

6.Sınıf

66

37

103

1

1

2

2

1

3

108

Toplam

480

300

780

27

16

43

12

7

19

842

 

 

BOLOGNA

 

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
 
2017 - 2018 Akademik Yılı
Mezuniyet ve YeminTöreni Yapıldı