Prof. Dr. Mustafa DENİZ

Tıp Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Mustafa DENİZ
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı


Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkan

Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Halil ÇİFTÇİ
Profesör Üye

Prof. Dr. Uğur Erdem IŞIKAN
Profesör Üye

Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Profesör Üye

Doç. Dr. İsmail İYNEN

Doçent Üye

Doç. Dr. Feridun AKKAFA
Doçent Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hakim ÇELİK
Dr. Öğretim Üyesi

Bayram PARLAK
Fakülte Sekreteri
Raportör