Eğitim: Bölgenin ve ülkenin sağlık sorunlarını belirleme ve önlemeye yönelik çözüm yolları üretebilen, yeterli mesleki beceri kazanmış ve sürekli kendini geliştiren, mesleğini insan hakları, hasta hakları ve tıbbi etik kuralları gözeterek uygulayabilen, etkili iletişim ve ekip çalışma kültürüne önem veren, bilimsel normlar içinde kanıta dayalı tıbbın gerektirdiği tanı ve tedavileri gerçekleştirebilen, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde hekim yetiştirmektir.

Araştırma: Bölgesel ve ulusal sağlık sorunları, ulusal sağlık politikası ve tıp eğitimi konularında literatüre katkı sunan araştırmalara olanak sağlanması, ulusal gereksinimler doğrultusunda yetkin ve gelişime açık araştırmacıların yetiştirilmesidir.

Hizmet: Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi aracılığıyla bölge halkının gereksinimlerini karşılamak üzere ulusal/uluslararası standartlarda kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.