HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 
MİSYONUMUZ
Evrensel bilime katkı sağlayabilecek bilgi ve beceriler ile donatılmış, ülkemizin sağlık sorunlarını bilen, bu sorunlara çözüm üretebilen ve uygulayabilen, insan hayatına saygılı ve hekimlik mesleğinin onuruna yakışır tutum ve davranışlar sergileyen hekimler yetiştirmek; bilimsel, modern ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak; çağdaş bilime katkıda bulunacak araştırmalar yapmaktır.
 
VİZYONUMUZ
Uluslararası ölçütlere uygun tıp eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti veren; yetiştirdiği hekimler, ürettiği bilgi ve topluma sağlık alanında verdiği hizmet ile sürekli gelişen; öğrencisi ve çalışanı olmaktan onur duyulan; şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını temel alan saygın bir fakülte olmaktır.
 
DEĞERLERİMİZ
  • Dürüstlük                  
  • Şeffaflık        
  • Liyakat
  • Bilimsellik    
  • Evrensellik    
  • Yenilikçilik ve yaratıcılık    
  • Katılımcılık
  • Etik değerlere bağlılık          
  • Güvenilirlik ve hesap verebilirlik    
  • Çevreye ve doğaya saygılı