Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinin Değerli Mensupları ve Sevgili Öğrencilerimiz,

1992 yılında kurulan fakültemiz, seçkin öğretim kadrosuyla, çağdaş eğitim araçları ile donatılmış derslikler, modern araştırma ve beceri laboratuvarları, eğitim, araştırma ve uygulamaya yönelik hastanemiz ile tıp eğitiminin hizmetindedir.
Tıp eğitimimizin amacı; evrensel bilime katkı sağlayabilecek bilgi ve beceriler ile donatılmış, ülkemizin sağlık sorunlarını bilen, bu sorunlara çözüm üretebilen ve uygulayabilen, insan hayatına saygılı ve hekimlik mesleğinin onuruna yakışır tutum ve davranışlar sergileyen hekimler yetiştirmektir. Bu amaçla, nitelikli bir eğitim kadrosuyla görev yapmayı sürdürmek hedef ve azmindeyiz.

Bilimsel, modern ve uluslararası standartlarda kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, çağdaş olanaklara sahip Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmeti sunmayı, çağdaş bilime katkıda bulunacak araştırmalar ve yayınlarla uluslararası düzeyde saygın bir konumda yer almayı hedeflemektedir.

Tıp ve bilimsel araştırma alanlarında kariyer yapmak isteyen gençlerimizi Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi çatısı altında görmekten heyecan duyuyoruz.

Hep birlikte en iyiye ulaşmak inancı ve azmiyle, sürekli kalite iyileştirme anlayışı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Tıp Fakültemizin bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm akademik, idari ve teknik kadrodaki çalışanlarımız ile bizi destekleyen kişi ve kurumlara şükranlarımızı sunuyoruz.

Saygılarımla…

                                                                                                                       Prof. Dr. Ali ŞİMŞEK
                                                                                                                         Dekan