Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinasyon Kurulu Üyeleri
 
   

Prof. Dr. Fuat DİLMEÇ

Başkan

Prof. Dr. Mustafa ZERİN

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ

Üye

Doç. Dr. Neşe Gül HİLALİ

Üye

Doç. Dr. İbrahim KORUK

Üye

Doç. Dr. Serkan SİPAHİOĞLU

Üye

Doç. Dr. M. Emre ERKUŞ

Üye