Temel Tıp Bilimleri Bölümü Ön İnceleme Heyeti
1- Prof. Dr. Fuat DİLMEÇ (Başkan)
2- Prof. Dr. Cemil SERT 
3- Dr. Öğr. Üyesi Hakim ÇELİK

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ön İnceleme Heyeti
1- Prof. Dr. İbrahim KORUK (Başkan)
2- Prof. Dr. Mehmet Ali EREN 
3- Dr. Öğr. Üyesi Zafer Hasan Ali SAK

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ön İnceleme Heyeti
1- Prof. Dr. Mehmet Akif ALTAY (Başkan)
2- Prof. Dr. Muhammet Erdal SAK
3- Dr. Öğr. Üyesi İsmail YAĞMUR

 

BAĞLANTILAR


 
 
 
 
 
 
 

BOLOGNA