Başkan Prof.Dr. Fuat DİLMEÇ
Üye Dr.Öğretim Üyesi Hakim ÇELİK
Üye Dr.Öğretim Üyesi Mehmet Zahid TÜYSÜZ

BAĞLANTILAR

 
 
 
 
 
 
2017 - 2018 Akademik Yılı
Mezuniyet ve YeminTöreni Yapıldı

14 Mart Tıp Bayramı

 

 

BOLOGNA