Şanlıurfa Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen şehrin geleceğine yönelik planlar, sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışıldığı 'Ortak Akılla Yarınlara Çalıştayı' 07.09.2022 tarihinde gerçekleştirildi. Farklı alanlarda konuların ele alındığı çalıştayın 'Sağlık ve sosyal hizmetler' grubunda Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Halil Çiftçi ve öğretim üyelerimiz sağlık ve eğitim alanındaki planlamaları paydaşlarımızla ele alıp, görüş ve önerilerini sundular.