Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon (TEPDAD) Üyeleri, TOBB ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilm Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa TURAN, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı Öğrtim Üyesi Doç. Dr. Gülşah SEYDAOĞLU ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem ÇOŞKUN tarafından Fakültemize 14-15 Haziran 2022 tarihleri arasında "Kurum Eğitimi" verilmiştir.