Sıra No                          Görev Tanımı Dahili No            E-mail Adresi
   1 Fakülte Sekreteri - Ahmet TAŞ 3030 atas@harran.edu.tr                       
   2 Özel Kalem Sekreteri - Emine TOKUR 3031 eminetokur@hotmail.com    
   3
Personel ve Yazı İşleri - Mehmet Murad  ALKAN    
3097 mehmetmuradalkan@gmail.com
malkan@harran.edu.tr 
   4 Personel ve Yazı İşleri - Bahar YAŞAR 3102 bahar@harran.edu.tr
   5 Öğrenci İşleri - Nihat ALTUN 3101 altunnihat@yahoo.co.uke
   6 Öğrenci İşleri - Meryem ÖZ 3103 moz@harran.edu.tr
   7 Öğrenci İşleri -Vahit ŞAHİN 1367 vsahin63@hotmail.com
   8 Tahakkuk - Haluk SARAÇ 1564 hsarac63@gmail.com
hsarac@harran.edu.tr  
   9 Satın Alma - Mehmet Nur SARAÇ 3098 mehmetnursarac@hotmail.com  
  10 Etik Kurul Sekreteri - İbrahim Halil ÇİÇEK 1556 ibrahimhalilcicek63@gmail.com 
  11 MSEKK Sekreteri - Tevrat ZERAY 1563 tevratzeray@gmail.com
  12 Evrak Kayıt - Faruk ÇİMEN 3099 fcimen@harran.edu.tr
  13 Taşınır Mal Kayıt Kontrol - Faruk ÇİMEN 3099 fcimen@harran.edu.tr
  14 Temel Tıp Bölüm Sekreteri - Mehmet Nur SARAÇ 3098 mehmetnursarac@hotmail.com
  15 Dahili Tıp Bölüm Sekreteri - Kemal OK 4410 kemalok21@gmail.com 
  16 Cerrahi Tıp Bölüm Sekreteri - Kemal OK 4410 kemalok21@gmail.com 
  17 Teknik İşler - Mehmet AĞIŞ 1561 m.agis@hotmail.com
  18 Teknik İşler - Osman ÇEVİK 1420 osmancevik799@gmail.com
  19 Evrak Dağıtımı - Ekrem BENEK 3102  
  20 Hizmetli - Mustafa YILMAZ 1567  

BAĞLANTILAR