Hekimin Yasal Sorumlulukları ve Adli Olgu Yönetimi (Doç. Dr. Hüseyin KAFADAR 07.12.2022)
Öğretim Üyesi İlanı (30.11.2022)
 Fakültemizde Klinik Öncesi Dönem Öğrencileriyle Eğtiim Toplantısı Yapıldı. (23.11.2022)
 Fakültemiz TSE Bölge Müdürlüğü Denetim Takımı tarafından Dış Denetim Yapıldı. (22.11.2022)
 Prof. Dr. Mumahmet Erdal SAK tarafından "Kâbusumuz; Sunum Yapma, Etkili Sunum Nasıl Yapılır" 09.11.2022

 Fakültemiz 2. Sınıf Öğrencilerimizle Deprem Tatbikatı gerçekleştirildi. (10.11.2022)
 Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Değerlendirme Toplantısı Fakültemizde Başarıyla Gerçekleştirildi. (07.11.2022)

 İletişim Becerileri ve Sunum Teknikleri (Prof. Dr. MuhammeD Erdal SAK)
 63. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu (26-27 Kasım 2022)
 Dekanlık Bünyesinde öğrenciler ile YÖKAK-KAP Hazırlık ve Çalışma Toplantısı yapıldı. 26.10.2022
 Dekanlık Bünyesinde akademik personeller ile YÖKAK-KAP Hazırlık ve Çalışma Toplantısı yapıldı. 25.10.2022
 Dekanlık Bünyesinde YÖKAK-KAP Hazırlık ve Çalışma Toplantısı yapıldı. 2510.2022
 Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrencilerin Mülakat Duyurusu
 Dekanlık Bünyesinde YÖKAK-KAP Hazırlık ve Çalışma Toplantısı yapıldı. 24.10.2022
 Klinik Staj Dönemi ve İntörn Hekimlik Dönemi Değerlendirme Toplantısı
 Alçı Eğitim Programı
 Fakületmiz Mezuniyet Sonrası Toplantısı
 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı
 Fakültemiz Dönem I. Öğrencileri Oryantasyon Planı
 Ortak Akılla Yarınlara Çalıştayı 
 2022 - 2023 Eğitim-Öğretim Yılı İntörn Hekimlik Dönemi İlk Değerlendirme Toplantısı yapıldı. 
 Fakültemizde Uzmanlık Eğitimi gören Araştırma Görevlilerimize 2022 yılının ikinci “Asistan Uyum Eğitimi” yapıldı.
  3. Harran Aile Hekimliği Günleri
 Geniş Katılımlı Eğitim Çalıştayı Duyurusu (28.07.2022)
 Fakültemize, TEPDAD Üyeleri Tarafından 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde "Kurum Eğitimi" Toplantısı yapılmıştır. 
 Türk Üroloji Akademisi Retrograd Intrarenal Cerrahi (RİRC) Kursu
 Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Ev Sahipliğinde Dünyanın Çeşitli Yerlerinden Katılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ile Hastanemizde Toplantı Düzenledi.(14-15.05.2022)
 Arabıan Glup Unversity ile Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif KURTULUŞ tarafından bir sunumu yapılacaktır. (18.05.2022)
 Omuz Artroskopisinde Güncel Yaklaşımlar (14 Mayıs 2022)
 Tıp Eğitimi Sonrası Mesleki Kariyer Olanakları
 Otizm Farkındalık Paneli
 Şanlıurfa Minimal İnvaziv Yüz Plastik Cerrahi İşlemleri Eğitim Toplantısı
 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giyme Töreni
 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri
 Anadolu Gastroenteroloji Günleri 2022 Şanlıurfa   
 Asistan Uyum Eğitimi Yapıldı. (01.02.2022)